News Detail

ຕົວແທນ ຈາກ ສະຫະພັນບານເຕະອາຊີ (ເອເອັຟຊີ) ໄດ້​ເດີນ​ທາງ ມາປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ Club Licensing ຢູ່ ສປປ ລາວ

        ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງຈັນ, ໃນວັນທີ 20-21 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Jeysing Muthiah ທີ່ປຶກສາດ້ານ Club Licensing ຂອງສະຫະພັນບານເຕະອາຊີ (ເອເອັຟຊີ) ເຊິ່ງຈຸດປະສົງໃນການເດີນທາງມາວຽງຈັນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ Club Licensing ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ເຂົ້າພົບປະກັບ ທ່ານ ນາງ ກັນຍາ ແກ້ວມະນີ, ເລຂາທິການສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ Club Licensing ໃນໄລຍະປີຜ່ານມາ ລວມທັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຈຸດດີ ແລະ ຂໍ້ຄົງຂ້າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງແກ້ໄຂ, ກໍລະນີສຶກສາຂອງບາງປະເທດ ແລະ ການຮ່າງກົດລະບຽບ Club Licensing ຂອງ ສຕລ.

        ທ່ານ Jeysing ໄດ້ນໍາສະເໜີບົດລາຍງານຂອງບໍລິສັດ Ballympics ທີ່ປຶກສາດ້ານກວດສອບ Club Licensing ຂອງເອເອັຟຊີ ໃຫ້ທາງເລຂາທິການ ສຕລ, ຜູ້ຈັດການ Club Licensing ຂອງ ສຕລ, ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ເຫັນຂໍ້ຄວນປັບປຸງແກ້ໄຂໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີນີ້.

 

        ວັນທີ 21​ ມິຖຸນາ 2019 ໄດ້ມີການຈັດຝຶກອົບຮົມ Club Licensing ໃຫ້ກັບບັນດາສະໂມສອນສະມາຊິກ ທັງໃນ ເປບຊີ ລາວພຣີເມຍລີກ ແລະ ຄອມມານໂດ ດີວີຊັ່ນ 1 ໂດຍມີທັງໝົດ 8 ສະໂມສອນເຂົ້າຮ່ວມ.
     ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບສະໂມສອນໃນການສົ່ງເອກະສານເຂົ້າສູ່ລະບົບ Club Licensing Administration System (CLAS) ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງປະກອບມີທັງໝົດ 18 ເງື່ອນໄຂ A ໃນ 5 ໝວດໃຫຍ່ກໍ່ຄື: ດ້ານການກິລາ (Sporting), ດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານ (Infrastructure), ດ້ານບຸກຄະລາກອນບໍລິຫານ (Personnel and Administrative), ດ້ານກົດໝາຍ (Legal) ແລະ ດ້ານການເງິນ (Financial). ໃນຕອນບ່າຍທາງຄະນະນໍາໂດຍທ່ານ Jeysing ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຫ້ອງການສະໂມສອນ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ເອັຟຊີ ແລະ ສະໂມສອນ ຊ້າງນ້ອຍ ເອັຟຊີ ເພື່ອພົບປະກັບຜູ້ບໍລິຫານຂອງທັງສອງສະໂມສອນ ໂດຍໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ Club Licensing ແລະ ການສົ່ງເອກະສານທີ່ຖືກຕ້ອງເຂົ້າສູ່ລະບົບ ເປັນຕົ້ນ.

 

 

 

 

Recommended Posts

Upcoming match
Copyright © Lao Premier League - All rights reserved.
Design by: NGM COMMUNICATION