News Detail

ໂຮມມະ ແລະ ຣາຟາເອວ ນຳດາວຍິງສູງສຸດ ບານເຕະ ເປບຊີ ລາວພຣີເມຍລີກ 2019

       

 

        ການແຂ່ງຂັນເຕະບານ ເປບຊີ ລາວ ພຣີເມຍລີກ 2019 ທີ່ດຳເນີນກັນມາເປັນອາທິດທີ 10 ກໍ່ມີການຍິງປະຕູກັນເຖິງ 95 ປະຕູ ແລະ ປັດຈຸບັນ 2 ນັກເຕະຂອງສະໂມສອນ ລາວ ໂຕໂຢຕ້າ ເອັຟຊີ ປະກອບມີ ຄາຊູໂອະ ໂຮມມະ ກອງໜ້າຊາວຍີ່ປຸ່ນ ເຈົ້າຂອງດາວຍິງສູງສຸດໃນການແຂ່ງຂັນເຕະບານ ລາວ ພຣີເມຍລີກ 4 ສະໄໝ ແລະ ເອ ຊາ ໂຣດຣີກຸດ ຣາຟາເອວ ກອງໜ້າຊາວບຣາຊິນ ກໍ່ໄດ້ຍິງ 9 ປະຕູ ນຳດາວຍິງສູງສຸດຮ່ວມກັນ. ຂະນະທີ່  ອັນດັບ 3 ຕົກເປັນຂອງ  ແກ້ວວຽງເພັດ ລິດທິເດດ ກອງກາງຂອງ ສະໂມສອນ ມາດເຕີ 7 ເອັຟຊີ ຍິງໄປແລ້ວ 7 ປະຕູ, ອັນດັບ 4 ຕົກເປັນຂອງ ສຸກຈິນດາ ນັດພາສຸກ ກອງໜ້າສະໂມສອນ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (ປກສ ເອັຟຊີ) ຍິງໄປ 6 ປະຕູ ແລະ ອັນດັບ 5 ຕົກເປັນຂອງ ບຸນກອງ ບຸນພະຈັນ ກອງກາງຂອງສະໂມສອນ ຊ້າງນ້ອຍ ເອັຟຊີ ຍິງໄປ 6 ປະຕູ.

        ສໍາລັບ ຄາຊູ ໂຮມມະ ກອງໜ້າຊາວຍີ່ປຸ່ນ ຂອງ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ເອັຟຊີ ແມ່ນເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນດາວຍິງສູງສຸດຂອງ ລາວ ພຣີເມຍລີກ ມາແລ້ວ 4 ສະໄໝ ປະກອບມີ ປີ 2013 ຍິງໄປ 29 ປະຕູ, 2014 ຍິງໄປ 29 ປະຕູ, 2017 ຍິງໄປ 23 ປະຕູ ແລະ 2018 ຍິງໄປ 21 ປະຕູ ຖືເປັນນັກເຕະທີ່ຄວ້າດາວຍິງສູງສຸດໃນ ລາວພຣີເມຍລີກ ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້ ພ້ອມທັງມີລຸ້ນດາວຍິງສູງສຸດ ປີ 2019 ອີກດ້ວຍ.

        ການແຂ່ງຂັນເຕະບານ ເປບຊີ ລາວ ພຣີເມຍລີກ 2019 ທີ່ດຳເນີນກັນມາເປັນອາທິດທີ 10 ກໍ່ມີການຍິງປະຕູກັນເຖິງ 95 ປະຕູ ແລະ ປັດຈຸບັນ 2 ນັກເຕະຂອງສະໂມສອນ ລາວ ໂຕໂຢຕ້າ ເອັຟຊີ ປະກອບມີ ຄາຊູໂອະ ໂຮມມະ ກອງໜ້າຊາວຍີ່ປຸ່ນ ເຈົ້າຂອງດາວຍິງສູງສຸດໃນການແຂ່ງຂັນເຕະບານ ລາວ ພຣີເມຍລີກ 4 ສະໄໝ ແລະ ເອ ຊາ ໂຣດຣີກຸດ ຣາຟາເອວ ກອງໜ້າຊາວບຣາຊິນ ກໍ່ໄດ້ຍິງ 9 ປະຕູ ນຳດາວຍິງສູງສຸດຮ່ວມກັນ. ຂະນະທີ່  ອັນດັບ 3 ຕົກເປັນຂອງ  ແກ້ວວຽງເພັດ ລິດທິເດດ ກອງກາງຂອງ ສະໂມສອນ ມາດເຕີ 7 ເອັຟຊີ ຍິງໄປແລ້ວ 7 ປະຕູ, ອັນດັບ 4 ຕົກເປັນຂອງ ສຸກຈິນດາ ນັດພາສຸກ ກອງໜ້າສະໂມສອນ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (ປກສ ເອັຟຊີ) ຍິງໄປ 6 ປະຕູ ແລະ ອັນດັບ 5 ຕົກເປັນຂອງ ບຸນກອງ ບຸນພະຈັນ ກອງກາງຂອງສະໂມສອນ ຊ້າງນ້ອຍ ເອັຟຊີ ຍິງໄປ 6 ປະຕູ.

        ສໍາລັບ ຄາຊູ ໂຮມມະ ກອງໜ້າຊາວຍີ່ປຸ່ນ ຂອງ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ເອັຟຊີ ແມ່ນເຄີຍໄດ້ຮັບລາງວັນດາວຍິງສູງສຸດຂອງ ລາວ ພຣີເມຍລີກ ມາແລ້ວ 4 ສະໄໝ ປະກອບມີ ປີ 2013 ຍິງໄປ 29 ປະຕູ, 2014 ຍິງໄປ 29 ປະຕູ, 2017 ຍິງໄປ 23 ປະຕູ ແລະ 2018 ຍິງໄປ 21 ປະຕູ ຖືເປັນນັກເຕະທີ່ຄວ້າດາວຍິງສູງສຸດໃນ ລາວພຣີເມຍລີກ ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຕອນນີ້ ພ້ອມທັງມີລຸ້ນດາວຍິງສູງສຸດ ປີ 2019 ອີກດ້ວຍ.

Recommended Posts

Upcoming match
Copyright © Lao Premier League - All rights reserved.
Design by: NGM COMMUNICATION