Team:

ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະບໍລິຫານງານ ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ຄັ້ງທີ III ສົກປີ 2015-2019 ທີ່ ໂຮງແຮມ ເມີກຽວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ
3rd LFF Council Meeting For the Session 2015-2019 at Mercure Hotel Vientiane 
03-09-2016
ຈຸດປະສົງຂອງການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສະຫລຸບຜົນງານ, ລາຍງານແຜນ ແລະ ການຮັບຮອງເອົາການຈັດຕັ້ງຄະນະກຳມະການ ແລະ ອານຸກຳມະການຕ່າງໆ ເພື່ອມາບໍລິຫານວຽກພາຍໃນ ສຕລ

LAOFF/LAOFOOTBAL

 

Leaderboard

Official Sponsors