League

ເປບຊີ ລາວລີກ 1 ຈະໃຊ້ 3 ສະຫນາມແຂ່ງຂັນ

ເປບຊີ ລາວລີກ 1 ຈະໃຊ້ 3 ສະຫນາມແຂ່ງຂັນ

             ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ເປບຊີ ລາວລີກ 1 ປະຈຳປີ 2021 ຈະເລີ່ມເປີດການແຂ່ງຂັນໃນວັນທີ 27 ມີນາ 2021 ໂດຍມີ 6 ສະໂມສອນ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນປະກອບມີ: ສະໂມສອນ ເອັຟຊີ ຈັນທະບູລີ, ສະໂມສອນ ຊ້າງນ້ອຍ ເອັຟຊີ, ສະໂມສອນ ເອສະຣາ ເອັຟຊີ, ສະໂມສອນ ວຽງຈັນ ເອັຟຊີ, ສະໂມສອນ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເອັຟຊີ ( ປກສ ) ແລະ  ສະໂມສອນ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ( ກອງທັບ) ຮູບແບບການແຂ່ງຂັນ ແມ່ນຈະແຂ່ງແບບ 3 ຮອບຄື: ຮອບຂາໄປ, ຮອບຂາກັບ ແລະ ຮອບ 3.  
            ສະໂມສອນ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ເອັຟຊີ, ສະໂມສອນ ຊ້າງນ້ອຍ ເອັຟຊີ ແລະ ສະໂມສອນ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເອັຟຊີ ( ປກສ ) ແມ່ນຈະໃຊ້ສະຫນາມກິລາແຫ່ງຊາດຫລັກ 16 ເປັນສະຫນາມເຈົ້າບ້ານ, ສ່ວນວ່າ ສະໂມສອນ ເອສະຣາ ເອັຟຊີ ແລະ ສະໂມສອນ ວຽງຈັນ ເອັຟຊີ ຈາກ ແຂວງວຽງຈັນ ແມ່ນຈະໃຊ້ສະຫນາມກິລາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ເປັນສະຫນາມເຈົ້າບ້ານ, ສ່ວນວ່າ ສະໂມສອນ   ສະໂມສອນ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ( ກອງທັບ) ແມ່ນຈະໃຊ້ສະຫນາມກິລາກອງທັບ ( ຫລັກ 5 ) ເປັນສະຫນາມເຈົ້າບ້ານ.

STADIUM 2

ສະຫນາມກິລາແຫ່ງຊາດຫລັກ 16

STADIUM 4

ສະຫນາມກິລາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ

STADIUM 3

ສະຫນາມກິລາກອງທັບ


            ຕາຕະລາງ ການແຂ່ງຂັນແມ່ນຈະເລີ້ມແຂ່ງຂັນ ວັນທີ 27-28 ມີນາ 2021 ເຊິ່ງເປັນອາທິດທຳອິດຂອງການແຂ່ງຂັນ ມີດັ່ງນີ້:
+ ວັນເສົາ 27 ມີນາ 2021
- ເວລາ 15:00 ສະໂມສອນ ເອັຟຊີ ຈັນທະບູລີ ພົບ ສະໂມສອນ ວຽງຈັນ ເອັຟຊີ  ແຂ່ງຂັນຢູ່ທີ່ສະຫນາມກິລາແຫ່ງຊາດຫລັກ 16
- ເວລາ 15:00 ສະໂມສອນ ເອສະຣາ ເອັຟຊີ ພົບ ສະໂມອສນ ກອງທັບ ເອັຟຊີ ແຂ່ງຂັນຢູ່ທີ່ສະຫນາມກິລາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ
+ ວັນອາທິດ 28 ມີນາ 2021 
- ເວລາ 15:00 ສະໂມສອນ ຊ້າງນ້ອຍ ເອັຟຊີ ພົບ ສະໂມສອນ ປກສ ເອັຟຊີ ແຂ່ງຂັນຢູ່ທີ່ສະຫນາມກິລາແຫ່ງຊາດຫລັກ 16

 

ທ່ານອາດຈະມັກ

ເພີ່ມເຕີມໃນ: League

0 ຄຳ ເຫັນ

Powered by