Other

LFF Statement: ຄໍາຕັດສິນຄະນະກໍາມະການລະບຽບວິໄນ AFC ເລກທີ Decision VTC 20200730DC01

LFF Statement: ຄໍາຕັດສິນຄະນະກໍາມະການລະບຽບວິໄນ AFC ເລກທີ Decision VTC 20200730DC01

      ກົວລາລໍາເປີ, ວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2020, ຄະນະກໍາມະການລະບຽບວິໄນ AFC ໄດ້ມີມະຕິຕົກລົງ ລົງວິໄນ ທ. ທິບພອນໄຊ ອິນທະວົງສາ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບທຸກໆກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບກິລາບານເຕະຕະຫຼອດຊີວິດ ໂດຍທີ່ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ລະເມີດມາດຕາ 66.1 ຂອງກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍ ວິໄນ ແລະ ຈັນຍາບັນຂອງ AFC ໂດຍມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການລ໋ອກສະກໍ ໃນການແຂ່ງຂັນນັດມິດຕະພາບລະຫວ່າງທີມຊາດຮົງກົງ ແລະ ທີມຊາດລາວ ໃນວັນທີ 05 ຕຸລາ 2017 ທີ່ເຂດປົກຄອງພິເສດຮົງກົງ ຜົນປາກົດວ່າທີມຊາດລາວ ເສຍໃຫ້ກັບທີມຊາດຮົງກົງ 0-4. ຜູ້ກ່ຽວແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮ່ວມທີມໄປແຂ່ງຂັນໃນນັດດັ່ງກ່າວ ແຕ່ຫາກເປັນຜູ້ຕິດຕໍ່ປະສານງານໃຫ້ມີການລ໋ອກສະກໍ. ໃນໜ້າຂ່າວຫຼາຍສໍານັກ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ລົງຂ່າວກ່ຽວກັບກໍລະນີນີ້ ເຊິ່ງຮູບພາບປະກອບນັ້ນ ແມ່ນຜູ້ຮັກສາປະຕູ ທີ່ລົງແຂ່ງຂັນໃນນັດດັ່ງກ່າວທີ່ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການລ໋ອກສະກໍ ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ມວນຊົນເຂົ້າໃຈຜິດວ່າແມ່ນຜູ້ກະທໍາຜິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ຈຶ່ງຂໍແຈ້ງມາຍັງບັນດາມວນຊົນ ເພື່ອຊີ້ແຈງລາຍລະອຽດຂອງກໍລະນີດັ່ງກ່າວ.
      ສະຫະພັນບານເຕະແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ຮ່ວມມືກັບ FIFA ແລະ AFC ໃນການສະກັດກັ້ນການລ໋ອກສະກໍໃນກິລາບານເຕະຢ່າງເຄັ່ງຄັດ. ນອກນັ້ນ, ສຕລ ຍັງໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມຢ່າງເປັນປະຈໍາ ໃຫ້ກັບນັກກິລາ ແລະ ຄະນະຄູຝຶກທີມຊາດລາວທຸກໆລຸ້ນກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ລວມທັງບັນດາສະໂມສອນບານເຕະສະມາຊິກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຂອງ ສຕລ ໃນທຸກໆລາຍການ ກ່ຽວກັບຄວາມອັນຕະລາຍຂອງການລ໋ອກສະກໍ.

ທີ່ມາ: https://www.the-afc.com/afc-home/media/media-releases/news/afc-disciplinary-and-ethics-committee-bans-a-player-for-life

ທ່ານອາດຈະມັກ

ເພີ່ມເຕີມໃນ: Other

0 ຄຳ ເຫັນ

Powered by